การที่เล่นเกมมากจนเกินไป

ว่าด้วยเรื่องเกมนั้นเป็นการที่เรานั้นเล่นเพื่อที่จะผ่อนคลายสมองของเรานั่นเองเพราะว่าการที่เรานั้นได้เล่นเกมนั้นเป้นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรานั้นมีความสุขกับการที่เราได้เล่น  แต่ว่าการที่เรานั้นได้เล่นนั้นก็มีแตกต่างกันออกไปเพราะว่าการที่เรานั้น

เล่นเพราะว่าเพื่อที่จะบันเทิงนั้นเป็นเรื่องที่ดี แต่ว่าการที่เรานั้นเล่นจนไม่ยอมที่จะทำอะไรนั้นก็เยอะเพราะว่าสามารถที่จะทำให้เรานั้นเสียคนได้อย่างมาก  เพราะว่าอาจจะทำให้เรานะไม่ยอมที่จะทำอะไรเพราะว่าเราจะใจจดใจจ่ออยู่กับเกมนั่นเอง

  การที่เรานั้นเล่นเกมจนเรานั้นไม่ยอมที่จะทำอะไรนั้นเป็นเรื่องที่แย่เพราะว่าคนเรานั้นต้องมีหน้าที่ของเรานั่นเองการที่เรานั้นมีหน้าที่เรานั้นก็ควรที่จะทำหน้าที่ของตัวเองนั้นก่อนเพราะว่าอาจจะทำให้เรานั้นโดนตีได้ส่วนคนที่โตแล้วนั้นไม่ยอมที่จะทำหน้าที่ของตัวเองนั้นอาจจะทำให้ตัวของเรานั้นเกิดความเดือดร้อนได้นั่นเอง  

      เพราะว่าเรานั้นจะเห็นได้ว่าคนส่วนใหญ่นั้นเริ่มที่จะเล่นเกมจนไม่ยอมที่จะทำอะไรนั่นเอง การที่เรานั้นรู้จักหน้าที่ของตัวเอวเป็นเรื่องที่ดี  แต่ว่าการที่เรานั้นไม่ยอมที่จะทำอะไรนั้นเป็นเรื่องที่เราไม่ควรที่จะทำอย่างเช่นแม่เรานั้นเรียกว่าให้เรานั้นไปซื้อของเรานั้นจะบอกว่าเดี่ยวก่อนเป็นอย่างนี้เสมอ  การที่เรานั้นทำอย่างนี้จะทำให้เรานั้นรู้สึกว่าเรานั้น

อาจจะโดนแม่เรานั้นว่าได้  หรือว่าเรานั้นอาจจะได้รับบาดเจ็บจากการที่เราไม่ยอมที่จะไปทำตามที่แม่เรานั้นสั่งนั่นเอง  อาจจะทำให้เรานั้นได้รับบาดเจ็บสิ่งที่เรานั้นสามารถที่ทำได้นั้นเราก็ควรที่จะฟังแม่เรานั้นด้วย  

      ในการที่เราเล่นเกมนั้นเราจะส่งเสียงที่ดังมาก  เพราะว่าการที่เรานั้นส่งเสียงดังนั้นเป็นเรื่องที่เรานั้นไม่ควรที่จะทำเพราะว่าการที่เราส่งเสียงนั้นเป็นเรื่องที่ทำให้คนอื่นนั้นเกิดความเดือดร้อนด้วย  เพราว่าอย่างนั้นเราก็ไม่ควรที่จะทำหึคนอื่นเดือดร้อน

เพราะว่าบางคนนั้นเล่นเกมอยู่ที่บ้าน  แต่ว่าคนในบ้านนั้นก็ทำงานเหมือนกัน  เพราะว่าการที่เรานั้นทำงานกลับมาจากที่ทำงานเรานั้นก็ต้องการที่จะพักผ่อนเพื่อที่ให้ร่างกายของเรานั้นรู้สึกว่าผ่อนคลายแต่ว่าการที่เรานั้นเล่นเกมจนเสียงดังนั้นก็อาจจะทำให้เรานั้นเกิดอาการที่ต้องโดนตีนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกัน